Lägg ut!
Lägg ut!
26. ”Jag viftade i Greiders ansikte”
00:00
40:24