Fighterpodden
Fighterpodden
Avsnitt 8 – Chago Rodriquez Segura och Arto Alahäivälä om Tae kwon do
00:00
46:02